Çocuklara yönelik tasarlanmış olan bu serimizdeki 5 karakter istedikleri her hangi bir forma dönüşebilme (morf) yeteneği olan karakterlerdir. Bir çeşit vücut dili adamcıklarıdırlar. Küçük sesler ve nidalar çıkarmak dışında konuşabilme yetenekleri yoktur. Bu yüzden herhangi bir şey anlatırken el, kol, mimik ve bedenlerinin dönüşebilme özelliğini kullanırlar.

Söz konusu tipleri serimizde bir OYUN-BULMACA'nın içinde izleriz. Her bir bölümde içlerinden biri bir şey anlatmaktadır diğerleri de ne olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Anlatan anlatımını el, kol, mimik ve vücudunun dönüşebilme özelliğini kullanarak yapar.

Tiplerimiz sadece iki tür ses çıkarabilmektedir. Örneğin bütün tepkilerini değişen nidalarda "ne", "nee", "neeee" ve "bu", "buu", "buuuu" diye vermektedirler. Böylelikle bulmaca esnasında ayrı ayrı çıkardıkları bu seslerden -bu ne? Ve -ne bu? sorusu ortaya çıkacaktır. Hem de işte bu manasında -bu..-bu yanıtı ortaya çıkacaktır.

26 bölümün her birinde bir bulmaca-bilmece oyunu vardır. Her bir bölümde anlatımı farklı bir karakterimiz şahsına münhasır hareketlerle yapmakta, diğerleri de bilmeye çalışmaktadır.

Proje albenili bir animasyon izlencesi olması yanında bir oyun ve bulmaca imkanı sunmaktadır. İzleyecek olan çocukların her defasında oyuna katılması ve anlatılanın ne olduğunu bulmaya çalışması söz konusu olmaktadır.